Gulbergen beoogd als regionaal stadspark van de Brainportregio

Landgoed Gulbergen moet een regionaal landschapspark worden, waar mensen kunnen komen uitwaaien, sporten, recreëren en van de natuur genieten. Een landschap waarin de natuur en het water de ruimte krijgen. Vanwege de enorme verwachte groei van het aantal woningen en inwoners in de komende jaren in de Brainportregio is zo’n plek hard nodig. Dat is de kern van de Ontwikkelvisie die Metropoolregio Eindhoven (MRE) 26 oktober presenteerde tijdens een online informatiebijeenkomst voor betrokkenen bij het gebied. Het komend jaar moet duidelijk worden of het lukt om het plan ook financieel haalbaar te maken. MRE onderzoekt daarvoor verschillende scenario’s.

Frank van der Meijden, lid van het dagelijks bestuur in MRE en portefeuillehouder van Landgoed Gulbergen, is optimistisch over de haalbaarheid van het plan: “De reacties vanuit de regio zijn zeer positief: de Ontwikkelvisie vertolkt het breed gedragen wensbeeld voor Gulbergen. We hebben nog een aantal flinke stappen te zetten, maar ik voel veel commitment en een grote oplossingsbereidheid bij alle betrokkenen om het landschapspark voor de Brainportregio te realiseren.”

Participatietraject

Een groen recreatief gebied is ook de uitdrukkelijke wens van enkele honderden betrokkenen die in 2022 meedachten over een toekomstplan voor Landgoed Gulbergen. Uit een online enquête en een reeks van bijeenkomsten met omwonenden, verenigingen, bedrijven en andere betrokkenen bleek dat andere mogelijke scenario’s, zoals woningbouw, een vakantiepark of het opwekken van duurzame energie, op weinig draagvlak konden rekenen. Ook de grondgebied gemeenten Geldrop-Mierlo en Nuenen, Waterschap de Dommel en de provincie Noord-Brabant scharen zich achter de richting die in de Ontwikkelvisie is gekozen.

MRE heeft de inbreng uit het participatietraject uitgewerkt in een Ontwikkelvisie: een wensbeeld  voor het regionaal stadspark van de Brainportregio. De visie vormt de basis voor een aantal concrete projecten die in de komende tien jaar gerealiseerd kunnen worden.

Haalbaarheid

Of alle onderdelen van het plan ook daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden, hangt af van de beschikbaarheid van voldoende financiële middelen. De gebiedsontwikkeling moet niet alleen kunnen rekenen op draagvlak, maar ook budgetneutraal zijn: de opbrengsten van de gebiedsontwikkeling moeten de kosten, waaronder de aankoopkosten van € 17,1 miljoen, dekken. Een ontwikkeling tot landschapspark kent veel minder opbrengsten dan een plan met bijvoorbeeld woningbouw of een vakantiepark. Komend jaar onderzoekt MRE verschillende scenario’s om te bepalen of en hoe het mogelijk is om toch tot een haalbare uitvoering te komen. Zo hoopt MRE met het plan voor de gebiedsontwikkeling in aanmerking te komen voor subsidies van het Rijk en de provincie. In het voorjaar van 2024 moet daarover duidelijkheid komen.

MRE onderzoekt ook andere financieringsmogelijkheden, voor het geval subsidies onvoldoende opleveren.  Een van die mogelijkheden is het verkopen van onderdelen van het gebied. Zo is er ruimte voor een horecagelegenheid langs het Eindhovens Kanaal en voor sport- en spelactiviteiten rondom de berg. In het noordelijk deel, boven de spoorlijn, is er behalve ruimte voor natuur ook plaats voor een natuurpoort, een boerderijwinkel en natuurinclusieve landbouw. Eventueel kan een uitbreiding van de bestaande dierentuin een bijdrage leveren in het verminderen van het tekort. Deze mogelijkheden vragen de komende tijd om verdere uitwerking, maar naar verwachting zullen deze opties het tekort niet volledig afdekken.

Een andere optie is om slechts een deel van de Ontwikkelvisie te realiseren of om in een deel van het gebied toch een beperkte hoeveelheid bebouwing toe te staan, om daarmee opbrengsten te genereren voor de realisatie van het landschapspark. Een dergelijke keuze vraagt dat echter in de eerste plaats steun van de grondgebied gemeenten en de provincie.

Terugkoppeling aan deelnemers

Op 26 oktober organiseerde MRE een online informatiebijeenkomst om alle betrokkenen bij te praten over Ontwikkelvisie en hoe de inbreng daarin is verwerkt. Belangstellenden die de bijeenkomst niet live kunnen bijwonen, kunnen deze hier terug kijken. Ook is er op 9 november tussen 19.00 uur en 20.30 uur een inloopavond op de locatie van golfbaan Gulbergen. Mensen kunnen die avond vragen stellen en in gesprek met leden van het projectteam over de Ontwikkelvisie. Belangstellenden worden verder op de hoogte gehouden via de nieuwsbrief en de website.

Over Gulbergen

Landgoed Gulbergen is een groene zone in de gemeenten Geldrop-Mierlo en Nuenen. Het gebied is zo’n 325 hectare groot en ligt tussen de steden Eindhoven en Helmond. Ooit was het een vuilstort, nu is het een groen, landschappelijk gebied dat geliefd is vanwege het prachtige uitzicht vanaf het hoogste punt van Brabant. Het is er aangenaam toeven voor onder meer golfers, wandelaars en fietsers. De Metropoolregio Eindhoven (MRE) is eigenaar van Landgoed Gulbergen, daarmee zijn de 21 gemeenten in MRE (financieel)verantwoordelijk voor het gebied. De gemeenten Geldrop-Mierlo en Nuenen zijn als grondgebied gemeenten aan zet voor de ruimtelijke keuzes. De 21 gemeenten in MRE zijn ook verantwoordelijk voor de ‘eeuwigdurende nazorg’ voor de voormalige vuilstort. Een verantwoordelijkheid die MRE op termijn overdraagt aan de provincie.

Het beheer van het gebied lag lange tijd bij Attero, tot MRE eind 2020 de erfpachtovereenkomst beëindigde voor een aankoopbedrag van 17,1 miljoen euro. MRE besloot hiertoe omdat de beoogde ontwikkeling van het gebied jarenlang niet van de grond kwam. Sindsdien staat MRE als eigenaar van het gebied zelf aan de lat voor de gebiedsontwikkeling.

Hier kunt u de Ontwikkelvisie lezen.

Full name
Job title, Company name
Terug