Participatie

Met uw inbreng komen we samen tot het beste plan voor landgoed Gulbergen!

Hoe de toekomst van Gulbergen eruit moet zien, bedenken we niet achter een bureau. Metropoolregio Eindhoven wil daar in samenspraak met de vele belanghebbenden, de omgeving en andere belangstellenden vorm en inhoud aan geven. In het voorjaar van 2022 kon u met ons meedenken en- praten over de ontwikkeling van landgoed Gulbergen. Aan de hand van een brede verkenning kwamen we dichterbij mogelijke ontwikkelrichtingen voor Gulbergen.

Op basis van de informatie die in de verkenningsfase is opgehaald, zijn wij in gesprek gegaan met u en andere betrokkenen bij het gebied. U heeft op verschillende manieren met ons kunnen meedenken en -praten.

Online informatiebijeenkomst

Op 24 februari 2022 vond allereerst een online informatiebijeenkomst plaats. Tijdens deze bijeenkomst informeerden we de deelnemers over het proces, de uitkomsten van de verkenning naar ontwikkelmogelijkheden en de ontwikkelrichtingen die in beeld zijn gebracht. Heeft u de online informatiebijeenkomst gemist? Dan kunt u deze hier gemakkelijk terugkijken.

Online vragenlijst

Tot 31 maart 2022 kon iedereen ook een online vragenlijst invullen. In deze vragenlijst kon u uw opmerkingen, suggesties en ideeën over Landgoed Gulbergen kwijt.

Gespreksronde

De reacties op de online informatiebijeenkomst en de antwoorden op de online vragenlijst boden gespreksstof voor de consultatieronde. Ook hier kon iedereen aan deelnemen. We organiseerden twee openbare gespreksavonden in de gemeente Geldrop-Mierlo en Nuenen. Daarnaast organiseerden we gesprekken met groepen mensen met een gelijksoortig belang, zoals bewoners en ondernemers in het gebied zelf, organisatoren van evenementen, natuurpartijen, enzovoort. Ook vonden gesprekken plaats met individuele bewoners en partijen die direct te maken krijgen met de ontwikkeling van Gulbergen.

Participatieverslag

De oogst van alle gesprekken is samengebracht in een participatieverslag. Het participatieverslag geeft een impressie van wat er leeft in het gebied, hoe mensen Gulbergen waarderen, welke toekomst zij voor het gebied zien, welke suggesties, ideeën en kanttekeningen zij graag aan het bestuur van MRE willen meegeven als input en inspiratie voor de keuze en verdere uitwerking van een voorkeursscenario voor het gebied. Ook zijn de resultaten van het online onderzoek en de verslagen van de gesprekken als bijlage bijgevoegd bij het participatieverslag.

De uitkomsten van het participatietraject vormen de basis voor de uitwerking van het voorkeursscenario. Deze is uitgewerkt in een Ontwikkelvisie.

Ontwikkelvisie

De ontwikkelvisie werd op 26 oktober 2023 toegelicht aan belangstellenden tijdens een online informatiebijeenkomst. Deze visie schetst het gewenste toekomstbeeld voor landgoed Gulbergen. Heeft u hier vragen of opmerkingen over, dan kunt u het online formulier invullen, of langskomen tijdens een inloopavond op 9 november 2023. Lees hier de Ontwikkelvisie voor landgoed Gulbergen. Heeft u de presentatie van 26 oktober gemist? Deze kunt u hier terugkijken.