Gulbergen verkoopt brandhout aan particulieren

Landgoed Gulbergen ligt tussen Nuenen en Helmond en bestaat voor een groot deel uit natuur. Eigenaar Metropoolregio Eindhoven zet zich samen met beheerder Bosgroep Zuid Nederland in voor een zorgvuldig beheer van de bos- en natuurterreinen in dit unieke gebied. Bij sommige beheerwerkzaamheden komt er hout vrij dat deels in het gebied blijft liggen en deels wordt afgevoerd. Ook particulieren hebben hierbij soms interesse in het kopen van hout. Zij kunnen een kavel hout kopen als de aankomende beheerwerkzaamheden in het najaar klaar zijn.

Nieuw hout in najaar 2024

In het najaar van 2024 staan er onderhoudswerkzaamheden op de planning in een aantal bospercelen. Het hout dat hierbij vrijkomt, is beschikbaar voor de verkoop aan particulieren. Het hout bestaat voornamelijk uit berk, met bijmenging van enkele eik. De verkoop ervan gebeurt per kavel. Er zijn een aantal kavels beschikbaar. De verkoopprijs per m3 hout bedraagt € 73,58 (inclusief 9% BTW; € 67,50 exclusief BTW). Iedere kavel krijgt een vooraf gestelde vaste totale verkoopprijs, welke afhankelijk is van het aantal vaste kuub hout in het betreffende kavel.

Hoe werkt het?

- De kopers kunnen het hout alleen op zaterdag 5 oktober, tussen 8:00 uur en 17:00 uur, uit het bos halen.

- De stammen liggen die dag klaar in de bosvakken in hanteerbare lengtes van maximaal 2 meter lang (dikkere stammen zijn korter; zodat alles hanteerbaar is).

- De bosvakken liggen langs een openbare verharde weg. Hier kunt u uw auto parkeren en vervolgens kunt u met een kruiwagen de vakken betreden en de stammen uit het bos halen.

- Het is niet toegestaan om het terrein met motorisch materieel te betreden, of gebruik te maken van motorisch gereedschap, zoals een kettingzaag. Wel kunt u een handzaag meenemen.

- Er zal die dag een medewerker van Bosgroep Zuid Nederland aanwezig zijn.

- De voorwaarden voor de koop en het ophalen van het hout legt Bosgroep Zuid Nederland vast in een contract met de kopers, waarna de koper deze ondertekent.

Een gezond bos

De boswerkzaamheden waarbij het hout vrijkomt zijn nodig om het bos gezond te houden. Het gaat hierbij dit keer om een dunning, waarbij men een aantal bomen weg haalt om blijvende bomen meer ruimte te geven en om de variatie in boomsoorten te behouden en meer structuur in de bossen te ontwikkelen.

Ook interesse in een kavel hout?
Heeft u interesse in het kopen van één van de beschikbare kavels hout? Of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Martijn Griek van Bosgroep Zuid Nederland via 040-3034941, of m.griek@bosgroepen.nl. Hierbij graag aangeven hoeveel m3 hout u zou willen hebben. Hierbij geldt: er is een beperkte hoeveelheid hout beschikbaar en de toewijzing is op volgorde van binnenkomst.

Full name
Job title, Company name
Terug