Landgoed Gulbergen als oase van rust

Sinds eind 2020 is landgoed Gulbergen volledig in handen van de MRE. Waar vroeger een vuilstort was, wordt nu gewerkt aan plannen voor de toekomst. Hoe staat het met die plannen? Welke (definitieve) bestemming krijgt landgoed Gulbergen? En wie zijn er betrokken? Frank van der Meijde, burgemeester van Laarbeek en portefeuillehouder landgoed Gulbergen binnen de MRE, praat je bij.

Een oase van rust in de stedelijke bebouwing. Dat is landgoed Gulbergen, vertelt Frank. Een plek met heide, bos, een heuvel en recreatiemogelijkheden die heel welkom zijn in de regio. Landgoed Gulbergen als uitloopgebied, een plek voor ontspanning én om vorm te geven aan onder meer de water- en milieuopgaven die er liggen. Maar de status die de ‘groene bult’ in het landschap van Geldrop-Mierlo en Nuenen nu heeft, was nog niet per se blijvend. Om de definitieve bestemming te bepalen, is de afgelopen tijd hard gewerkt.

Integraal plan
“We willen één integraal plan ontwikkelen voor het hele gebied”, legt Frank uit. “Én we willen dat doen op een manier waarbij alle belanghebbenden en partijen gehoord en gezien worden. Ook moet het aansluiten bij wat er kan, mag en past. De Omgevingsvisie van gemeenten en provincie is leidend, net als de in het gebied aanwezige plant- en diersoorten, het watersysteem, het verkeer over weg, water en spoor, financiële kaders, milieueisen en andere wet- en regelgeving.

Vier ontwikkelrichtingen
Voor het integrale plan zijn vier ontwikkelrichtingen uitgewerkt. Die zijn voorgelegd aan de gemeenteraden en colleges, aan inwoners en andere betrokken partijen in een burgerparticipatietraject. De ontwikkelrichtingen waren; een energielandschap met windmolens en zonnepanelen, natuurlijke aanplant van bos, een landelijk woonconcept en een vakantiepark met vakantiewoningen.

Combinatie van recreatie en groen
De reacties op de ideeën waren overweldigend, zegt Frank. “We hebben honderden reacties gehad. Daaruit komt duidelijk één beeld naar voren: men wil dat landgoed Gulbergen een combinatie wordt van recreatie en groen. Rust en ruimte. De wens gaat dus duidelijk niet uit naar een van de andere ontwikkelrichtingen. In de balans binnen de schaalsprong die we willen maken in de regio, past het groene gebied landgoed Gulbergen heel goed.” Nu het consultatietraject is afgerond, zijn de betrokken gemeenten, een adviescommissie en een stuurgroep met onder meer deskundigen en een planeconoom bezig met het uitwerken van een ontwikkel- en omgevingsplan. Parallel daaraan loopt een verkenning naar de mogelijkheid om tijdelijk asielzoekers op te vangen in het gebied, een verzoek dat de Veiligheidsregio heeft gedaan. Dat zou gaan om een beperkt deel van landgoed Gulbergen op Nuenens grondgebied.

Samenwerking onmisbaar
In de realisatie van de plannen voor landgoed Gulbergen, is samenwerking tussen de 21 gemeenten binnen de regio nog steeds onmisbaar, weet Frank. “We hebben door samenwerking grote stappen gezet. Iedereen is het inmiddels eens met de koers en ik ben ervan overtuigd dat we een heel mooi plan kunnen realiseren. Het is belangrijk om steeds weer het goede gesprek te voeren en echt in contact te blijven. Dat is ook de rol die ik mag vervullen op dit onderwerp, en dat doe ik met plezier. Kennis, kunde en senioriteit verdwijnt wel eens omdat bestuurders vaak elke vier jaar wisselen, dus ik zorg vanuit mijn rol graag voor continuïteit. Steeds weer uitleggen wat er nodig is en waarom, verbindingen maken, koffie drinken tot je een ons weegt. Uiteindelijk levert dat een mooie toekomst op voor landgoed Gulbergen. Het blijft een uitdaging om die geweldige opdracht te vervullen maar we hebben nog nooit zo’n vaart gemaakt op dit dossier als de afgelopen twee jaar.”

Dit artikel is onderdeel van het MRE Magazine dat onlangs is uitgekomen. Lees het hele magazine hier.

Full name
Job title, Company name
Terug