Ontwikkelvisie voor Gulbergen definitief

Een nieuw regionaal stadspark, waar de natuur de ruimte krijgt en inwoners van de steeds drukker wordende Brainportregio terecht kunnen om uit te waaien, te sporten, spelen, wandelen of een lekker kopje koffie te drinken op het terras. Dat is grofweg de Ontwikkelvisie voor Landgoed Gulbergen, waar nu ook het Algemeen Bestuur van MRE, met daarin de 21 gemeenten van de regio, mee heeft ingestemd.

De Ontwikkelvisie kwam tot stand na een uitgebreid participatietraject met omwonenden, verenigingen en andere betrokkenen in 2022. Daaruit bleek overduidelijk dat er voor andere ontwikkelrichtingen, zoals vakantiehuisjes, een zonne- of windpark of woningbouw weinig animo was. In oktober 2023 legde MRE de visie voor een regionaal stadspark eerst voor aan de betrokkenen tijdens een webinar dat inmiddels zo’n 200 keer is bekeken. Op een inloopavond in november kwamen bovendien zo’n 20 omwonenden en andere betrokkenen af om een vraag te stellen of een idee voor te leggen. Daarna was het algemeen bestuur van MRE aan zet om de ontwikkelvisie definitief vast te stellen. Dat is in februari gebeurd. Je kunt de Ontwikkelvisie hier lezen. Via deze link kun je een video bekijken waarin de Ontwikkelvisie wordt toegelicht.

Stap voor stap ontwikkelen

De ontwikkeling van Gulbergen gebeurt niet van de ene op de andere dag, maar stapsgewijs. Sommige onderdelen kunnen snel starten, voor andere onderdelen zijn misschien wel jaren nodig. Bijvoorbeeld omdat er (nog) geen financiële middelen beschikbaar zijn, of omdat een aanpassing van het Omgevingsplan door de gemeente nodig is.

Financiële haalbaarheid

Of alle onderdelen van de Ontwikkelvisiedaadwerkelijk gerealiseerd worden, hangt sterk af van de vraag of er genoeg geld beschikbaar is. De gebiedsontwikkeling moet budgetneutraal zijn, wat betekent dat de opbrengsten de kosten moeten dekken. Daarbij horen ook de aankoopkosten van € 17,1 miljoen. Een ontwikkeling tot landschapspark kent veel minder opbrengsten dan een plan met bijvoorbeeld woningbouw of een vakantiepark. Daarom onderzoekt MRE verschillende mogelijkheden om tot een haalbare uitvoering te komen.

Door te ontwikkelen in delen kan een aantal onderdelen van de ontwikkelvisie nu al starten, terwijl andere onderdelen nog veel onderzoek en voorbereiding vragen.

Zuidelijk deel

Het zuidelijk deel, onder de spoorlijn, behoeft ingrepen die betrekkelijk weinig investeringen vragen. De overdracht van de erfpacht van het golfterrein en de bijbehorende gebouwen is daarvoor een eerste stap. Voor de beoogde horecalocatie aan het kanaal kan ook een plan gemaakt worden. Andere ontwikkelingen, zoals mogelijkheden voor mountainbikers en het benutten van de helling voor sport en spel worden verder onderzocht.  

Noordelijk deel

Het noordelijk deel, boven de spoorlijn, wordt voornamelijk met groen en natuur ingericht. Daar zijn relatief weinig mogelijkheden om kosten te dekken met opbrengsten, omdat er bijvoorbeeld niet is gekozen voor het bouwen van vakantiewoningen. Voor dit deel van het gebied is meer tijd nodig om onderzoek te doen naar financieringsmogelijkheden, en om gesprekken te voeren met geïnteresseerde partijen die mogelijk een (deel)plan willen ontwikkelen dat past binnen de ontwikkelvisie.

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de ontwikkeling van landgoed Gulbergen.

Full name
Job title, Company name
Terug