Verkenning naar Gulbergen voor opvang vluchtelingen

Op vrijdag 16 september maakte de gemeente Nuenen bekend dat de gemeente, op verzoek van de Veiligheidsregio, bereid is een verkenning uit te voeren naar mogelijke locaties voor opvang of huisvesting van vluchtelingen en/of statushouders op Landgoed Gulbergen. De verkenning is gericht op Nuenens grondgebied, het gebied ten noorden van de spoorlijn Eindhoven-Helmond. De toelichting van de gemeente vindt u via deze link.

Toekomst gebied
In het voorjaar van 2022 hebben veel betrokkenen gesprekken gevoerd met het projectteam van Metropoolregio Eindhoven (MRE) over de toekomst van het gebied. MRE is sinds eind 2020 eigenaar van Landgoed Gulbergen. De 21 samenwerkende gemeenten in MRE willen het gebied klaarstomen voor een nieuwe toekomst als groen en recreatief gebied, waar mogelijk ook ruimte is voor andere functies en voorzieningen die passen bij de regio.


Participatie
In juli 2022 heeft het Dagelijks Bestuur van MRE het verslag van het participatietraject vastgesteld. Ook gaf het bestuur opdracht aan het projectteam om een haalbaar plan te ontwikkelen dat zoveel mogelijk recht doet aan de uitkomsten van de participatie. Dit proces is in volle gang en naar verwachting in de loop van dit najaar afgerond. Afgelopen zomer hebben wij u hierover via deze nieuwsbrief geïnformeerd.

Wij kunnen ons voorstellen dat u verrast bent door de recente berichtgeving: de vraag naar een mogelijke opvanglocatie was onvoorzien. Tegelijkertijd is het een urgent en acuut vraagstuk dat snel handelen vereist van een groot aantal gemeenten in Nederland.  

Wat betekent dit voor het toekomstplan van Gulbergen?
Het projectteam van Landgoed Gulbergen is betrokken bij de verkenning. Op dit moment is nog niet bekend wat de uitkomsten daarvan zijn en wat dit betekent voor het toekomstplan voor Gulbergen. Tegelijkertijd is helder dat voor een eventuele tijdelijke opvanglocatie maar een beperkt deel van het totale gebied nodig zal zijn. De uitwerking van het toekomstplan gaat dus gewoon door, waarbij een eventuele (tijdelijke) opvanglocatie op een goede manier moet worden ingepast zonder afbreuk te doen aan de breed gedragen en gewenste kwaliteiten van Gulbergen.


Hoe blijft u op de hoogte?
De Veiligheidsregio Brabant Zuid Oost voert voor de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant de regie over de zoektocht naar voldoende opvangplekken, De Veiligheidsregio is daarmee ook verantwoordelijk voor de communicatie. Uiteraard blijven wij u via deze nieuwsbrief informeren over de uitwerking van de plannen voor het totale gebied van Landgoed Gulbergen.

Full name
Job title, Company name
Terug