Voortgang plan voor Landgoed Gulbergen

Wat ging vooraf

Sinds eind 2020 is Landgoed Gulbergen grotendeels in eigendom van de Metropoolregio Eindhoven (MRE). Waar vroeger onder meer een vuilstort was, wordt nu al een aantal jaren gewerkt aan plannen voor de toekomst van het totale gebied, zo’n 325 hectare groot. Landgoed Gulbergen heeft voor veel mensen betekenis: bewoners, omwonenden, ondernemers, sportverenigingen, natuurverenigingen, eigenaren, pachters, huurders, sporters, wandelaars, fietsers, verschillende overheden, enzovoort. Zoveel mensen, zoveel belangen, wensen en ideeën. In het voorjaar van 2022 gingen daarom enkele honderden belangstellenden met het projectteam in gesprek over de toekomst van Landgoed Gulbergen.

Wens: recreatie en groen

Vier mogelijke ontwikkelrichtingen (of een combinatie daarvan) waren het onderwerp van deze gesprekken. De ontwikkelrichtingen waren; een energielandschap met windmolens en zonnepanelen, natuurlijke aanplant van bos, een landschappelijk woonconcept en een park met vakantiewoningen. Deelnemers aan de gesprekken konden reageren op de ontwikkelrichtingen en hun ideeën achterlaten.

De reacties waren overweldigend, zegt Frank van der Meijden, burgemeester van Laarbeek en portefeuillehouder Landgoed Gulbergen binnen de MRE. “We hebben honderden reacties gehad. In het participatieverslag komt duidelijk één beeld naar voren: men wil dat Landgoed Gulbergen een combinatie wordt van recreatie en groen. Rust en ruimte. De wens gaat dus duidelijk niet uit naar een van de andere ontwikkelrichtingen. Gelet op de snelle groei van het stedelijk gebied in de Brainportregio, past een groen Landgoed Gulbergen, als stadspark van de regio, daar heel goed bij.”

Nieuwe opdracht van bestuur

Medio vorig jaar gaf het dagelijks bestuur van de MRE het projectteam de opdracht om verder te onderzoeken of het mogelijk is een plan te ontwikkelen dat recht doet aan die wensen: een groen gebied met ruimte voor water en natuur én ruimte om te fietsen, sporten, wandelen en recreëren. Daarbij hoort ook een horecapunt, parkeerruimte en mogelijk een natuurpoort.

Zo’n plan moet wél financieel haalbaar zijn. De opdracht aan het projectteam is namelijk om een budgettair neutraal plan te maken. Dat betekent dat alle kosten die zijn - en nog worden -  gemaakt moeten worden terugverdiend. Dat is geen eenvoudige klus. Want, anders dan bij bijvoorbeeld de bouw van (vakantie)woningen of het plaatsen van zonnepanelen of windmolens, zijner bij een groen en recreatief plan weinig mogelijkheden voor opbrengsten. Daarom ligt het ook niet zo voor de hand dat de ontwikkeling van het gebied door een marktpartij wordt opgepakt.

Tijd nodig voor haalbaar plan

Dat betekent dat het projectteam op zoek moet naar andere partijen die een groenrecreatiegebied kunnen ontwikkelen, met andere vormen van financiering, zoals subsidies. Dat kost tijd, waardoor het langer gaat duren voordat er een definitief plan gemaakt kan worden voor Landgoed Gulbergen. Naar verwachting duurt het nog tot eind dit jaar voordat bekendis of het lukt om een financieel haalbaar plan te maken. Zodra dat duidelijk is, gaat het projectteam graag opnieuw om tafel met bewoners en andere betrokkenen die willen meedenken over de invulling van het plan.

“Het duurt dan wel wat langer, maar uiteindelijk levert dat een mooie toekomst op voor Landgoed Gulbergen,” verwacht Frank van der Meijden: “We hebben door samenwerking in de regio de afgelopen twee jaar grote stappen gezet. Iedereen is het inmiddels eens met de koers en ik ben ervan overtuigd dat we een heel mooi plan kunnen realiseren!”

Verkenning opvang vluchtelingen

Naast de ontwikkeling van een plan voor Landgoed Gulbergen, vindt er een verkenning plaats naar de mogelijkheid voor de opvang van vluchtelingen. Het zou gaan om een tijdelijke opvanglocatie van een kleine zes hectare in het noordelijk deel van het gebied. De verkenning is nog niet afgerond. Of er een opvanglocatie komt of niet, staat los van de gebiedsontwikkeling van Landgoed Gulbergen.  

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het projectteam via info@gulbergen.nl. Is deze informatie interessant voor u? Dan kunt u zich hier aanmelden voor onze nieuwsbrief. Zodra een nieuwe nieuwsbrief verschijnt, ontvangt u deze in uw mailbox.

Full name
Job title, Company name
Terug